• Dönerci Hacı Baba
Eğitim Haber Girişi : 06 Ekim 2022 10:09

Atatürk Üniversitesinde ‘Program Akran Değerlendirme Çalıştayı’ düzenlendi

 Atatürk Üniversitesinde lisans programlarının eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetim faaliyetleri kalitesinin artırılması amacıyla lisans programlarının özdeğerlendirmesinin ardından akran değerlendirmesi süreçleri yürütülüyor.

Bu çerçevede Kalite Koordinatörlüğü tarafından Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen Akran Değerlendirme Çalıştayına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı olarak katıldı. Çalıştaya ayrıca; rektör yardımcıları, fakülte dekanları, üniversite genel sekreteri, düzenleme kurulu üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım sağladı.
Düzenlenen çalıştayla 2022 yılında Atatürk Üniversitesinde 10 farklı lisans programının yine üniversite iç paydaşlarının katılımıyla değerlendirilmesi ve bu programların gelişmeye açık olan yönlerinin belirlenmesi amaçlandı. Akran değerlendirmesi süreçlerinde değerlendirme takımlarında yer alacak akademik personel, idari personel ve öğrencilerin konu ile ilgili bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan çalıştayda 106 katılımcı yer aldı.


Akreditasyon toplantısının ilkini 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirdiklerini hatırlatarak konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, toplantıda akreditasyon konusunun önemine değinerek, akreditasyonun eğitim ve araştırmaların niteliğini artırdığını, kaliteyi güvence altına aldığını, diplomaların ve unvanların karşılaştırılmasına yardımcı olduğunu ve mezunların meslek yaşamına girişlerinde kolaylıklar sağladığını ifade etti.
Geçen 3 yıllık süreçte tüm programların iç ve dış paydaşlarının güncellendiğini, program hedeflerini, ders içeriklerinin ve ders çıktılarının tekrar gözden geçirildiğini belirten Rektör Çomaklı, paydaşlar ile yapılan toplantıların somut hale getirildiğini ve komisyonlarda öğrenci temsiliyetinin sağlandığını söyledi.
“Gerçekleştirilen Çalışmalarla Eğitimde Mükemmeliyet Modeli Geliştirildi”
Prof. Dr. Çomaklı: “Bu çalışmalar sonunda, üniversitemizin eğitim misyon alanına yönelik olarak sistem tasarımları yapıldı ve “Eğitimde Mükemmeliyet Modeli” geliştirilerek eğitim politikaları, eğitim yönetimi, stratejik yönlendirme ve karar verme için kalite gösterge panoları oluşturuldu. Öğretim programlarının güncellenmesi çerçevesinde dikkate alınarak boyutlar için kılavuz hazırlandı ve tüm programlara gerekli rehberlik hizmeti verildi. Güncellenen programların izlenme ve iyileştirme sürecinde dikkate alınacak boyutlar ile iş akış şemalarını içeren kılavuz hazırlanarak bu kılavuza göre programların izlenmesi yapılacak.
Eğitimde kalite güvence sistemlerinin oluşturulması için birimlerde program ve ders bazında Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al Döngüsünün (PUKÖ) nasıl sağlanacağı konusunda seminerler verildi. Ders bazında değerlendirme anketleri, AKTS anketleri, uzaktan eğitim sistemini değerlendiren anketler sistem üzerinden yapılmış ve ÖBS sistemine entegre edildi. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde kurulan Önlisans ve Lisans Eğitimi Koordinatörlüğü ile Kalite Koordinatörlüğü öncülünde bu süreçte fakültelerde akreditasyonun amaçları, temel yararları, komisyonların oluşturulması, müracaat süresi, akreditasyon standartları, özdeğerlendirme raporunun ve eklerinin nasıl hazırlanması gerektiği hususunda eğitimler de verildi.
“6 Olan Akredite Program Sayısını 24’e Çıkardık”
Kalite Koordinatörlüğü kurulduğu tarihte 6 olan akredite program sayısı bugün itibariyle 24’e çıkmıştır. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü de akredite olmuştur. 40 lisans programının akreditasyon süreci devam etmektedir. Ayrıca 2023 yılı Ocak ayında 13 lisans programının akreditasyon sürecine başvuru yapması planlanmış ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Hedefimiz akredite kuruluşu olan tüm örgün lisans programlarının akreditasyonunu yapmaktır. Akreditasyon kuruluşu olmayan programların preakreditasyonu ve akran değerlendirmesi Rektörlüğümüzce yapılacaktır.

 


YÖKAK tarafından 2 yıllığına akredite edilen üniversitemizdeki bu kalite çalışmaları, 2023 yılındaki ara değerlendirmesi sonucunda üniversitemizin 5 yıllık süre ile tam akreditasyon almasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca lisans düzeyindeki tüm programlar YÖKAK ölçütlerine göre özdeğerlendirme raporunu hazırlamış ve bunların içinden akran değerlendirmesi için ilk etapta 10 program seçilmiştir. Yapılacak olan akran değerlendirme süreçleri tamamen YÖKAK değerlendirme formatında ve YÖKAK ölçütlerine göre yapılacaktır. O nedenle bugünkü çalıştay, hepimiz için üniversitemizde ilk defa yapılacak bir örnek uygulama modeli olarak Yükseköğretim Kurumları içerisinde bir ilk olacaktır. Bu çalıştayın diğer üniversitelere de örnek teşkil edeceğini düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.
Rektör Çomaklı’nın konuşmasının ardından Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz, YÖKAK tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme süreçleri, program akran değerlendirmesindeki ölçütler ve akran değerlendirme süreçleri hakkında katılımcılara uygulama ve örnekler içeren sunum yaptı.
Son olarak ise Kalite Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Rıza Salar, Atatürk Üniversitesinde 2022 yılında yürütülen lisans programlarının akreditasyon ve özdeğerlendirme süreçleri hakkında bilgi verdi.
Çalıştay, katılımcılar tarafından yöneltilen sorulara cevap verilmesiyle sona erdi.