">

Ticari Araç ve Şoförlerine Yönelik Özel Denetim Gerçekleştirildi

ASAYİŞ Haber Girişi : 10 Ocak 2023 17:26

Ülkemizde karayolu taşımacılığının şekil ve şartları yasalarla belirlenmiş olup, bu düzenlemeler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile bu Kanunlara bağlı Yönetmelikler ile büyükşehirlerde UKOME diğer şehirlerde ise ilgili belediyeler tarafından hazırlanan Yönetmelik ve Yönergelerde yer almaktadır.

 

 

Bu kapsamda, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, kazalara neden olan ihlallerin önlenmesi, ticari araç ve şoförlerinin mevzuatta belirtilen yeterlilikleri sağlaması ve taşımacılık faaliyetinde çalışan/çalıştırılan araç şoförlerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması amacıyla 4-6 Ocak 2023 tarihleri arasında Ticari Araç ve Şoförlerine Yönelik Özel Denetim gerçekleştirildi.

•        122 bin 15 ticari araç ve şoförü denetlendi.

•        5 bin 115 ticari aracın gerekli şartları sağlamadığı/eksikliği olduğu,

•    2 bin 780 ticari araç şoförünün gerekli (Yaş, Sürücü Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi SRC, Psikoteknik Değerlendirme Raporu vb.) şartları taşımadığı veya eksikliği olduğu,

•        Bin 95 aracın yetki belgesiz/kapsam dışında faaliyette bulunduğu,

•    51 aracın ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan veya alınan izin/ruhsat kapsamı dışında faaliyette bulunduğu,

•        Bin 477 aracın geçerli fenni muayenesinin bulunmadığı,

•        277 aracın sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

•        845 araç trafikten men edildi.

•        80 şoförün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

•        Toplam 12 bin 491 araç ve şoförüne işlem yapıldı.

Sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ülke Genelinde Modifiye Araçlar Denetimi Gerçekleştirildi

Trafik güvenliğinin sağlanması, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 07-08 Ocak 2023 tarihlerinde modifiye araçlara yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

  • 35.156 araç/sürücü denetlendi.
  • 319 aracın ışık, lastik vb. donanımlarının teknik şartlara aykırı olduğu,
  • 188 araç üzerinde yapılan değişikliklerin mevzuata aykırı olduğu,
  • 71 araçta teknik şartlara aykırı egzoz kullanıldığı tespit edildi.

Toplam 3.388 ihlal tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.