• Dönerci Hacı Baba
Şehir Gündemi Haber Girişi : 09 Kasım 2023 15:03

Vali Çiftçi, o tarihi mektubu Erzurumlulara hatırlattı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, II. Abdülhamit'in Erzurum ahalisine yazdığı mektubu yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftçi, mektubun halka direkt hitap etmesi bakımından önem arz ettiğini dile getirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, II. Abdülhamit'in dönemin Erzurum ahalisine yazdığı mektubu yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftçi, mektubun halka direkt hitap etmesi bakımından önem arz ettiğini dile getirdi.

 

Erzurum ve Osmanlı tarihi için çok önemli bir belge olan II. Abdülhamit'in Erzurum ahalisine yazdığı mektup yıl dönümünde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından bir kez daha hatırlatıldı.

Şehir ahalisine direkt yazılması sebebiyle Osmanlı tarihi boyunca çok nadir ve değerli sayılan mektup, 93 Harbi'nde 8 Kasım 1877 tarihli olup padişahın bizzat kaleme aldığı bir mütalaa olarak kabul ediliyor.

Miladi 8 Kasım 1877 tarihinde yazılan mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Vali Çiftçi, II. Abdülhamid Han'ı anarak şu ifadelere yer verdi:“Ulu Hakan II. Abdülhamit han hazretleri tarafından miladi 8 Kasım 1877 tarihinde doğrudan Erzurum ahalisine hitaben yazılan ferman metni. II. Abdülhamit Han daha sonra zamanın Erzurum Valisi Kurt İsmail Hakkı paşaya bir teşekkür telgrafı da göndermiştir Erzurum ahalisini doğrudan yazılan bu Ferman bir padişah tarafından direkt halka hitap etmesi bakımından son derece değerlidir. Yıl dönümü vesilesi ile yayınlıyorum Hazreti Allah Abdülhamid Han'a rahmetiyle muamele buyursun.”

II. Abdülhamit Han’ın Erzurum ahalisine yazdığı mektup ise şöyle;

Erzurum ahalisi; vatanın muhafazası uğrunda umumi düşmana karşı göstermeye niyet ettiğiniz gayretinizden ziyadesiyle hoşnut oldum. Davamızın Hakk'a yakınlığından ve Allah'ın yardımına mazhar olacağımızdan emin bulunduğumuzdan zerre kadar üzüntü, ümitsizlik ve tereddüde meyletmememiz yersiz olduğu gibi meşru olan davamızın yine meşru ve mesut neticelerini almak için de son dereceye kadar fedakârlık göstermelisiniz. Devletimizin toprak bütünlüğü teminat altına alınmış olduğu halde Allah göstermesin Erzurum şehrini düşman istila etse bile oranın yine bizim memleketimizden sayılmasına zarar getirmez. Ancak düşmanın memleketimizde bulunacağı zaman içinde hakkınızda tereddüt etmeden reva göreceği pek çok misalleriyle ortada bulunan türlü zulüm ve hilelerden dolayı İslam ve Hristiyan bütün halkımızın ırz, namus, mal ve canları tehlikede olup vatanımızın muhafazasında kayıtsızlık gösterdiğinizde meşru hükümetinize karşı adlarınız lekelenir ve utanılacak bir ayıba bulaşmış olur. Bunun için selametinizin memleketinizin muhafazasında bilip Osmanlı sancağının himayesine sığınıp düşmanı kovmak hususunda sonuna kadar gayret göstermenizi hasretten emir ve tavsiye eder hepinizi hak Teâla’nın yardım ve inayetine emanet eylerim.

Şeyma TAHİR/Pusula