Eğitim Haber Girişi : 01 Ocak 2024 15:16

Yerli ve milli müfredat geliyor!

Yerli ve milli müfredat geliyor!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programda yeni müfredatın nasıl olacağına dair bilgiler verdi. Tekin, müfredatla ilgili soruya Atatürk’ün Maarif Kongresini hatırlatarak, “Yerli ve milli bir müfredatın çalışması içerisindeyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitime dair merak edilenleri Kanal 7’de katıldığı Başkent Kulisi programında cevaplandırdı.

“Sadeleştirmeye gideceğiz”

Müfredatla ilgili ciddi değişikliklere gideceklerini ifade eden Bakan Tekin, sadeleştirmeye gideceklerini kaydederek, “Müfredatla ile ilgili ciddi iki çalışmamız var. İl olarak müfredatımızı ciddi oranda seyreltip, çocuklarımızın üzerindeki yükü kaldırmak istiyoruz. Bir diğer çalışmamız ise yerli ve milli bir müfredatın varlığı üzerine olacak.” dedi.

Çalışmaları Atatürk’ün sözleriyle anlattı

Yerli ve milli bir müfredat için çalışmalara başladıklarını söyleyen Bakan Tekin, Atatürk’ün 1921 yılında Maarif Kongresini açarken yaptığı “Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin tarih-i tedenniyatında en mühim bir amil olduğu kanaatindeyim. Onun için bir millî terbiye programından bahsederken, eski devrin hurafelerinden sıyrılmış ve evsaf-ı fıtriyemizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelen bilcümle tesirlerden tamamen uzak, seciye-i milliye ve tarihimizle mütenasip bir kültür kastediyorum. Çünkü dehay-ı millîmizin inkişafı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir. Lâalettayin bir ecnebi kültürü şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin muhrip neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür, haraset-i milliye zeminle mütenasiptir. O zemin milletin seciyesidir.”  konuşması hatırlattı.

Yerli ve milli bir müfredatın sinyallerini veren Bakan Yusuf Tekin, çalışmalara başladıklarını kaydetti.

 

 

Şeyma TAHİR